Misioni

MEDPAK mbron të drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuar, përmes njohjes e zbatimit të akteve ligjore e nënligjore, trajnimit, sensibilizimit të komunitetit për zbatimin e të drejtave, lobimit për miratimin e zbatimin e ligjeve, krijimin e shërbimeve për një jetë dinjitoze të tyre.

Adresa:

Rruga:"Shyqyri Ishmi",
Nd.12, H.6, Ap 3
Kodi postar 1010
Tirana, Albania
Mobile: + 355 69 22 08 985
E-mail: info@medpak.org
Website: www.medpak.org